Кредит без застави

Під кредитом без застави, як правило, розуміють один з видів банківських позик, що надає заявнику позика без забезпечення його майном.